سرمايه گذاران مجموعه

 

جناب آقاي دكتر محمد فلسفيان

 

 

سوابق تحصيلي

 

فارغ التحصيل مهندسى برق و رتبه 200 كنكور تجربى

داراى مدرك دكتراى پزشكى از دانشگاه شهيد بهشتى

 

 

نكات بارز تجربه موفقيت برادران ايشان

 

برادر اولم با 6 تجديدي در سال سوم انسانى در سال چهارم توانست رشته حقوق قبول شود. برادر پس از او با معدل 14 توانست رتبه 268 را در كنكور تجربى كسب نمايد.سوم اينكه هر موقعيتى عزم هاى كوچك ترهاى خانواده را جزم تر نمود، در نتيجه آخرين برادرم بهترين رتبه يعنى 18 كنكور را در رشته تجربى به دست آورد.

 

جناب آقاي دكتر حسين فلسفيان

 

 

سوابق تحصيلي

 

دبيرستان را با معدل 14 در رشته تجربي تمام كرده ام، با اين معدل در كنكور رتبه 268 را كسب نموده و در رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران قبول شدم.

آنگاه در كنكور رزيدنتي، تخصص جراحي قبول شدم كه منجر به كسب رتبه دوم بورد جراحي شد. سپس در رشته فوق تخصص جراحي عروق دانشگاه تهران پذيرفته شدم.

 

پيام اصلي ايشان براي موفقيت دانش آموزان

 

ارزش موفقيت هاي كنوني را جدي بگيريد زيرا موفقيت نشاط آور است و هر موفقيتي مي تواند مقدمه موفقيت بزرگ تر گردد.

 

 

جناب آقاي دكتر علي اصغر فلسفيان

 

 

سوابق تحصيلي

 

ايشان فارغ التحصيل دبيرستان نمونه، رتبه 18 كنكور تجربي، فارغ التحصيل پزشكي از دانشگاه تهران مي باشند و تخصص قلب خود را از همين دانشگاه كسب نمودند( مركز قلب شهيد رجايي). سپس فوق تخصص را در مركز قلب رجايي تهران اتخاد نمودند.

 

پيام ايشان به دانش آموزان موفقيت خواه

 

اگر بخواهيد زندگي را يكبار ديگر تكرار كنيد، چه مي كنيد؟

دست آورد هاي مسير طي شده آن قدر باشكوه و لذت بخش است كه نياز به تغيير مسير ندارم، به همين دليل همگان را به تلاش حداكثري براي موفقيت و لذت بيشتر از زندگي دعوت مي كنم. زيرا مردمي كه از زندگي لذت ببرند، خلاق تر نيز مي شوند.

 

تماس با ما

            

برچسب ها

 
 
کنکور،دبیرستان ، آموزشگاه ، تست ، آموزش آنلاین 

    

                

 

 

شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید

Telegram: http://t.me/payamjavid1

instagram:instagram.com/payamejavid