مقطع دوازدهم

 

مجموعه پیام جاوید با داشتن برترین اساتید کنکور در کنار مشاوره های روانی آموزشی ،سالی پر از آرامش و به دور از استرس برای دانش  آموزان این مقطع رغم می زند . 

 

ما معتقدیم که موفقیت حاصل یک کار روانی آموزشی است چه بسا کار روانی مهم تر از کار آموزشی است .

تماس با ما

            

برچسب ها

 
 
کنکور،دبیرستان ، آموزشگاه ، تست ، آموزش آنلاین 

    

                

 

 

شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید

Telegram: http://t.me/payamjavid1

instagram:instagram.com/payamejavid