مشاوره با دانش آموزان

موفقیت  حاصل یک کار روانی آموزشی است. چه بسا جنبه ی روانی آن، مهم تر از جنبه ی آموزشی اش باشد

 

چرا مشاوره؟

 

رفتار امروزی دانش آموزان تابع باورهای آنهاست و باورها، در مسیر زمان شکل می گیرد و تغییر آن نیز نیازمند زمان است.

پس برای کسانیکه کنکور را جدی نمی گیرند، و یا از موفقیت در آن مایوس و نا امید اند اولین کار، ترسیم زیبایی های زندگی در پناه موفقیت در کنکور توسط مشاور است. 

                 مشاور آرزوها را بزرگ می کند؛ تحمل پذیری را افزایش می دهد؛ نظم پذیری را گسترش میدهد و ... 

              همه ی این ها را ضرورتی برای بزرگ شدن فرد در زندگی تجسم می کند نه تنها ابزاری برای موفقیت در کنکور او

 

در جلسات مشاوره ما شرکت کنید تا توانمندی آرامش در رنج و مقاومت در شکست را بدست آورید

 

تماس با ما

            

برچسب ها

 
 
کنکور،دبیرستان ، آموزشگاه ، تست ، آموزش آنلاین 

    

                

 

 

شبکه اجتماعی ما را دنبال کنید

Telegram: http://t.me/payamjavid1

instagram:instagram.com/payamejavid